Globalna znanstvena mreža

                  Kao što je Odbor za znanstveno savjetovanje (Scientific Advisory Board, SAB) 1970-ih godina prvi utvrdio najviše standarde za vrhunske znanstvene rezultate, što nastavlja činiti i danas, Globalna znanstvena mreža (Global Science Network, GSN), dodatno je povisila te standarde povezujući 1990-ih godina SAB s najvećim svjetskim umovima na polju znanosti i tehnologije, što predstavlja još jedan velik korak naprijed u našoj neprekidnoj misiji da ljudima širom svijeta damo moć putem najboljih proizvoda, znanja i prilike.                                                             VIŠE ZNANJA - VIŠE MOĆI

 Globalna znanstvena mreža

Predbilježba na Notabene GNLD e-novosti

Upišite svoje ime
Upišite Vašu e-mail adresu

Odjava sa liste e-novosti

Upšite Vaše ime
OBAVEZNO unesite Vašu e-mail adresu. Nećemo Vas moći odjaviti sa mail liste.